Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem – Dani defektologa

Projektni tim OŠ „Antom Skala“ je u periodu od 20.2. – 23.2.2020. učestvovao na međunarodnoj stručno – naučnoj konferenciji pod nazivom „Dani defektologa“.


Prisutni su dobili informacije o dinamici napredovanja, postignutim rezultatima kao i opštim i specifičnim ciljevima projekta. Ukratko je opisana ideja projekta, podeljeni su flajeri sa jasnim informacijama vezanim za projekat i najavljeno je i postavljanje Metodološkog dela Praktikuma na zvanični sajt sa mogućnošću preuzimanja.

Ideja je naišla na pozitivne komentare, projekat ocenjen kao vredan za struku, a priče za učenje društvenih veština kao izuzetno koristan alat u neposrednom radu sa osobama koje imaju teškoće u rezvoju.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.