Centar za autizam
OŠ „Anton Skala“
Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

U našoj galeriji nalaze primeri kvalitetnih priča za učenje društvenih veština koje su naše kolege izradile tokom realizacije radionica.

Opšti cilj projekta je da doprinese izgradnji, jačanju i stvaranju veština nastavnika koji rade sa decom iz spektra autizma.

Specifični ciljevi su:

• Izrada Praktikuma sa pričama za učenje društvenih veština.
• Obuka nastavnika za korišćenje Praktikuma sa pričama za učenje društvenih veština i izradu individualnih priča za prevazilaženje nejasnih i stresnih situacija kod dece iz spektra autizma kroz metodološki priručnik.

TO JE U REDU

Za poboljšanje svih aspekata socijalne komunikacije i interakcije u radu sa osobama sa autizmom su se kao izuzetno efikasan alat pokazale socijalne priče.
Donation Now !

IT IS OK

Autizam je doživotno neurorazvojno stanje koje utiče na sve sfere ličnosti a ogleda se u problemima komunikacije, socijalne interakcije i doživljaja sveta oko sebe.
Donation Now !

Broj partnera

4

Broj zemalja

3

Praktikuma

5

Zajednička ideja

1