XI Međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS“

Članovi projektnog tima OŠ „Anton Skala“ učestvovali su na još jednoj od mnogih u nizu naučnih skupova. Izlaganje na temu priča za učenje društvenih veština realizovane je u oliku radionice. Snežana Babović Dimitrijević i Sandra Skendžić predstavile su pojedinačne praktikume iz svih oblasti prikazjzći mogućnosti i spektar njihove primene putem video zapisa koji sadrže konkretne korake u primeni i krajnji ishod. Stefan Ranković je prisutne upoznao sa sadržajem sajta projekta i načinima na koje je moguće pregledati i preuzeti dostupne praktikume. Na kraju izlaganja svi prisutni su pozvani daju doprinos unapređenju i uvećanju baze priča koje se nalaze na sajtu tako što će napisati priču po dobijenim uputstvima i poslati našem timu nakon čega bi priče bile objavljene na našem sajtu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.