Centar za autizam je državna organizacija sa sedištem u Zagrebu koja nudi niz obrazovnih, stručnih i socijalnih usluga za osobe sa poremećajem iz spektra autizma (PSA) i osobe sa intelektualnim teškoćama.

Osim u Zagrebu, Centar ima predstavništvo u Novoj Gradiški. Centar je započeo sa radom 1981. godine kroz prvo vaspitno-obrazovno odeljenje u Osnovnoj školi ,,Nad lipom“ u Zagrebu, a 1983. označava početak sistematske podrške kroz osnivanje Centra za autizam kao jedine specijalizovane ustanove za rehabilitaciju dece i omladine sa autizmom.

Najsnažnija obeležja škole su uključenost u socijalnu zajednicu kroz interakciju korisnika sa vršnjacima i participaciju u životu lokalne zajednice. Takođe, veliki naglasak je stavljen na sistematske i planirane aktivnosti senzibilizacije javnosti o potrebama dece i odraslih sa PSA i intelektualnim teškoćama.

U Centru su zaposleni stručnjaci različitih profila: učitelji defektolozi – edukacijski rehabilitatori, učitelji likovne kulture, učitelji fizičke kulture, učitelji muzičke kulture, veroučitelj, psiholog, socijalni radnik, terapeut senzorne integracije, asistenti u nastavi/pomoćnici (vaspitači, negovatelji i medicinsko osoblje). Zaposleni redovno učestvuju u edukativnim radionicama i okruglim stolovima što u svojstvu predavača, što u svojstvu polaznika u svrhu povećanja vlastitih kompetencija i stručnosti.

U sklopu Centra osnovana je i učenička zadruga “Grana“ i akademski časopis „Autizam“ koji doprinosi edukaciji stručnjaka i senzibilizaciji društva o specifičnim potrebama i podršci osobama s poremećajima iz autističnog spektra.

Vizija njihove ustanove stavlja naglasak na kontinuiranom potsticanju dodatnog usavršavanja njihovih zaposlenih kako bi svojim korisnicima mogli ponuditi što širu i kvalitetniju uslugu.

Email: ured@centar-autizam-zg.skole.hr

Telefon: +38512853717

Žarka Klopotan

ŽARKA KLOPOTAN rođena je 1959. u Delnicama. Osnovnu školu završila je u Delnicama, a Klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1984. i stekla zvanje diplomirani defektolog- nastavnik razredne nastave. I te 1984. godine tema je njenog diplomskog rada bila prikaz individualiziranog programa rada s dječakom s autizmom. Autizam je područje njezinog velikog stručnog interesa i trajan profesionalni izazov. Pet godina radila je kao učiteljica u redovnoj školi. U Centru za autizam u Zagrebu zaposlila se 1989. gdje radi i danas. 0d 1997. do 2104. voditeljica je predškolskog i osnovnoškolskog
programa. U svom radu promiče prava i boljitak djece, mladih i odraslih osoba s autizmom i njihovih obitelji. Bila je nositelj aktivnosti u izradi državnog Programa osnovnog školovanja djece i mladeži s autističnim poremećajem, koji je potvrđen od strane Ministarstva prosvjete i športa 1997. Republike Hrvatske godine i vrijedi i danas. Redovito surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje kao aktivni sudionik i suorganizator stručnih skupova. Promaknuta je u zvanje savjetnika. Redovito piše u časopisu „Autizam“. Član je povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz područja autizma. S poster prezentacijom sudjelovala je 2008. godine na europskoj konferenciji Akademije za razvoju rehabilitaciju. Također, završila je edukaciju za članove mobilnih stručnih timova preko Centra inkluzivne
potpore „Idem“. Na kongresu defektologa 2012. imala je stručni rad „Evaluacija rada učinaka mobilnih stručnih timova u inkluziji djece s autizmom u redovne škole“ u koautorstvu s prof.dr. sc. Frey Škrinjar s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Stručni rad u koautorstvu iznijela je i na međunarodnoj ATAC konferenciji 2018. u Zagrebu. Redovito se stručno usavršava kao edukacijski rehabilitator i ravnateljica. Završila je specijalistički studij rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji i stekla zvanje sveučilišne specijalistice rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji. Sada je ravnateljica Centra za autizam u drugom mandatu.

Alen Conjar

Radno mjesto: Centar za autizam, prof. edu. reh., učitelj u odgojno – obrazovnoj skupini

Od 2006. godine je diplomirani edukacijski rehabilitator. Proteklih 14 godina radi u Centru za autizam Zagreb, na radnom mjestu učitelja, voditelja odgojno-obrazovne osnovnoškolske skupine, od čega je 1 godinu (2014/2015) radio kao vršitelj dužnosti Voditelja stacionarnog smještaja i medicinske skrbi odraslih osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Završio 5 modula ECDL tečaja te uređuje i održava web stranicu Centra za autizam, budući da su informatičke tehnologije predmet njegovog užeg interesa. U radu s učenicima koristi se tehnološkim pomagalima kao što su pričajući raspored, interaktivni zid, talking photo album te tablet računalom.

Sanja Šimek

1990– 1994.g Gimnazija Daruvar

1990– 2001.g Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet (Fakultet za defektologiju) u Zagrebu

ZANIMANJE     prof. defektolog – rehabilitator

U Centru za autizam Zagreb radi od listopada 2000.g. Godinu i pol dana radila je kao odgajatelj u programu za odrasle osobe s PAS, a od travnja 2002.g radi na radnom mjestu učitelja-rehabilitatora u skupini u osnovnoškolskom programu za djecu i mladež s PAS. Iznimno je od rujna 2004. do prosinca 2005.g radila kao rehabilitator u programu odraslih osoba s PAS. Njen rad se zasniva na vizualno-kognitivnoj podršci (TEACCH metoda), svakodnevno i uspješno u radu koristi i socijalne priče. U ožujku 2019. održala je radionicu na stručnom skupu u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje na temu „Poučavanje socijalnim vještinama i socijalne priče“.

Monika Jakobović

Studij defektologije, odgojno-obrazovni smjer, završila 1998. godine na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997. godine zaposlena je u Centru za autizam kao učitelj defektolog, a 2017. godine radi kao voditeljica Kabineta za senzornu integraciju. Za Agenciju za odgoj i obrazovanje održala je tri stručna predavanja i radionice na temu „Socijalne priče“, član je uredništva časopisa Autizam, izradila materijal za edukaciju djelatnika CZA Socijalne priče-izbor (2014.) i Radni materijal-socijalne priče (2013.), objavila je stručni članak na temu „Socijalne priče u radu s učenicima s PSA“ (2017.) u časopisu za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja Život i škola, te održala više stručnih predavanja na temu socijalnih priča u Centru za autizam i izvan njega (Varaždin, Slavonski Brod, Šibenik, Velika Gorica).

Ana Ružić

 Ana Ružić je profesor rehabilitator. U Centru za autizam radi 18 godina. Prvih pet godina je radila u programu za odrasle osobe s PSA te posjeduje certifikat za Koordinatora za zapošljavanje uz podršku. Posljednjih 13 godina radi u osnovnoškolskom programu kao učitelj u skupini. Njezin rad se zasniva na ABA i TEACCH principima. Osim poučavanja učenika, savjetuje roditelje kako se nositi s nepoželjnim ponašanjima, dnevnim vještinama, komunikacijom i socijalizacijom. Član je Mobilnog stručnog tima koji savjetuje učitelje i stručne suradnike učenika s PSA u redovnim i posebnim školama te ima certifikat o završenoj edukaciji za člana Mobilnog stručnog tima. Također ima završene edukacije iz Strukturiranog poučavanja „ Structured TEACCH*ing for people with Autism Spectrum Disorder“ i „Marte Meo® for practitioners“. Sudjelovala je na četiri Erasmus+ projekta.  Na dva kao  koordinator:  „Equity and Social Inclusion through Positive Parenting” i „Autism Spectrum Disorder – Empowering and Supporting Teachers“ te na dva kao član projektnog tima: „Kompetentniji nastavnici za uspješnije poučavanje djece s poremećajem iz autističnog spektra“ i „Profesionalno osnaživanje asistenata/pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA (poremećaj iz spektra autizma)“