PREDSTAVLJANJE PROJEKTA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI U SARAJEVU

U organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora "STOL", Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je Međunarodna konferencija Multidisciplinarni pristupi u edukaciji u rehabilitaciji. Konferencija je održana u trajanju od 9.4. do 11.4.2021. godine. Projektni tim Oš " Anton Skala" predstavio je putem onlajn prezentacije rezultate projekta TO JE U REDU. Prisutnima su predstavljeni Metodološki priručnik kao i Praktikumi za učenje društvenih veština iz četiri oblasti. Ukazano je značaj i mogućnosti upotrebe priča, pojedinosti na koje treba obratiti pažnju prilikom izrade istih a dati su i primeri kako bi prisutni imali što jasniju sliku o svim navedenim detaljima. Takođe, predstavljene su nove saradnje koje smo ostvarili tokom realizacije projekta kao što je saradnja sa sajtom ARASAAC koji će naše priče objaviti na svom sajtu i za koji treba da otpočnemo prevođenje sadržaja na srpski jezik. Za sva pitanja, informacije i dostupne sadržaje prisutni su upućeni na sajt i fb stranicu projekta koji beleže stalan porast broja posetilaca.

Radioničarske aktivnosti

U proteklom periodu partnerske organizacije održale su radionice u okviru svojih ustanova za zaposlene. Realizacijom radionica dobili smo veliki broj priča za učenje društvenih veština. Najbolje primere postavljamo u linkovima koji slede.
PRIČE SA RADIONICA

Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika edukacijskih rehabilitatora

Međužupanijsko stručno vijeće ravnatelja posebnih odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj održano je 29. 03. 2021. preko ZOOM aplikacije. Ravnateljica Centra za autizam u Zagrebu Žarka Klopotan predstavila sudionicima projekt It is OK. Uputila je na strancu projekta i pozvala na upotrebu izrađenih materijala u svakodnevnoj praksi iz obrađenih područja: Zdravlje, Škola, Ponašanje i Dnevne rutine. Iskazan je interes za uporabu socijalnih priča u radu s učenicima s poremećajem iz spektra autizma u posebnim ustanovama.

Skupština zajednice škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Dani defektologa" - 2021

Konferencija – Autizam: percepcija i stvarnost, 22.11.2019 godine

Prvi transnacionalni sastanak u Zagrebu 9. i 10. decembra 2019

Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Dani defektologa 2020

Stručno naučna konferencija sa međunarodnim učešćem (onlajn) - Sarajevo

Seminar "Učim da učim" - Čačak i Jagodina (predstavljanje projekta)

Tribina "Stručna međudržavna razmena resursa" - Beograd

Predstavljanje projekta na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

Drugi (online) transnacionalni sastanak partnerskih organizacija

Ugledni čas i radionica - Predstavljanje priča za učenje društvenih veština, OŠ "Anton Skala"