XI Međunarodni naučni skup "Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS"

"MOGU DA UČIM, MOGU DA RADIM"

U sklopu ovogodišnje kampanje "MOGU DA UČIM, MOGU DA RADIM", Udruzenje Autizam Kraljevo je organizovalo tribinu "AUTIZAM I OBRAZOVANJE". 09.06.2021. u skupštinskoj sali gradske uprave Kraljevo.
Predavači na tribini su bili prof.dr.Nenad Glumbič (član projektnog tima iz Saveza udružanja Srbije za pomoć osobama sa autizmom) i spec.opšte def Snežana Babović Dimitrijević (član projektnog tima OŠ”Anton Skala”). Pored predstavljanja raznih strategija podrške u obrazovanju učenicima sa autističkim spektrom, predstavili su I Praktikume u okviru projekta KA2 “I OK” kao jedan od vidova podrše učenicima ne samo za pripremu za školu već I za učenje drugih socijalnih veština. Na tribini je prisustvovalo 170 učesnika od kojih je 162 iz redovnih osnovnih škola a ostalo su bili roditelji i članovi Školske uprave i Gradskog veća.
Tribina je medijski ispraćena a član projektnog tima Snežana Babović Dimitrijević je tim povodom dala izjavu.

Treći transnacionalni sastanak projektnih timova - TM3

Online Javni događaj

U sklopu međunarodnog Erasmus+ projekta „To je u redu!“ u organizaciji OŠ „Anton Skala“
održan je javni događaj (Multiplier Events) koji je realizovan putem ZOOM aplikacije u petak
28.05.2021.godine.
Obaveštenje o događaju prethodno je postavljeno na društvenim mrežama i sajtu projekta.
Direktne pozive uputili smo na mail-ove (sa spiskova) koje smo prikupili predstavljanjem
projekta na raznim konferencijama sa međunarodnim učešćem i ostalim stručnim skupovima.
Kao prilog pozivu za učešće zainteresovanima je dostavljena agenda.
Događaj je realizovan po utvrđenoj satnici, sa početkom u 11h. Prisustvo je prijavilo oko 100
učesnika iz Srbije i zemalja regiona (Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina,
Hrvatska, Republika Srpska).
Uloga moderatora javnog događaja poverena je članu projektnog tima, dipl.defektologu, Jeleni
Ždraljević. Tehničku organizaciju i podršku pružao je dipl.defektolog,Stefan Ranković, član
projektnog tima.
U uvodnom delu, direktorka OŠ „Anton Skala“ i menadžer projekta, Nataša Selić Stanković je
uputila reči dobrodošlice i zahvalnosti prijavljenim učesnicima. Svoje izlaganje o značaju
učestvovanja na međunarodnim projektima u okviru Erasmus+ programa započela je kratkim
video prikazom koji je izrađen u okviru najnovijeg Erasmus + projekta u koji je naša škola
uključena zahvaljujući uspešnoj saradnji sa partnerima sa prvog projekta koji je škola realizovala
u svojstvu koordinatora. Istakla je važnost povezivanja ustanova, razmenu iskustava, dobre
prakse, deljenja, proširivanja saradnje i širenja rezultata projekata. Zatim je predstavila
eTwinning platformu i mogućnosti umrežavanja sa partnerima iz raznih zemalja Evrope.
Program je nastavljen obraćanjem Siniše Rankovića, predsednika Društva defektologa Srbije
koji je pohvalio entuzijazam i vizionarski duh projektnog tima i škole koji godinama rade na
unapređenju obrazovanja i struke u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. O kvalitetu
nastave i učenja govorila je Danijela Đukić, Rukovodilac Centra za međunarodna, nacionalna
ispitivanja i razvojno istraživačke poslove Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i
vaspitanja. Putem Power point prezentacije predstavila je glavne smernice i korake u procesu
vrednovanja kvaliteta nastave i učenja. S obzirom na njen doprinos u realizaciji projekta sa
ulogom recezenta osvrnula se na značaj upotrebe priča za učenje društvenih veština u radu sa
decom iz spektra autizma. O značaju razmene iskustava za unapređenje obrazovne prakse u
Srbiji govorila je Silvana Pavlović, predsednik Zajednice škola za obrazovanje učenika sa
smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Srbije. Pozdrav i reči podrške uputila je i Dr
Snežana Vuković - Šef Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, Ministarstvo
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Ona je istakla da Odsek prati ovaj događaj, na čelu
sa državnom sekretarkom,g-đom A.M. Viček. Takođe, navela je da je upoznata sa Praktikumima
i da smatra da su veoma korisni, ne samo za decu sa autizmom već i za ostalu decu. Pre

predviđene pauze član projektnog tima, dipl.defektolog, Sandra Skendžić, predstavila je rezultate
projekta putem Power point prezentacije. Ona je prisutnima približila put realizacije projekta po
svim sprovedenim fazama kao i glavnim aktivnostima na kojima se projekat gradio i realizovao.
Nakon pauze program je nastavljen po predviđenom planu. Prof.dr Nenad Glumbić, profesor
Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu govorio je o autizmu,
pristupima u radu, značaju korišćenja i metodologiji izrade priča za učenje društvenih veština.
Predstavljajući Metodološki priručnik, koji je sastavni deo praktikuma, upoznao je učesnike sa
osnovnim smernicama u izradi priča. Uz video prikaze primene praktikuma u radu, spec.opšte
defektologije, Snežana Babović Dimitrijević, član projektnog tima OŠ „Anton Skala“ pružila je
prisutnima konkretan primer kako upotrebiti priču i prilagoditi je konkretnom detetu. Tokom
prezentacije prikazani su i ostali snimci praćeni detaljnim objašnjenjem kako i na koji način se
priče primenjuju u radu (individualno, grupno, u paru). Primer iz prakse dala je i Dijana
Stojković, dipl. defektolog i nastavnik OŠ „Anton Skala“, koja je putem video prikaza
predstavila individualan rad i primenu priče u rešavanju konkretnog problema kod dečaka sa
autizmom. Značaj priča za učenje društvenih veština iz ugla roditelja obrazložila je Vesna
Petrović, predsednica Saveza udruženja za pomoć osobama sa autizmom R.Srbije. Ona je kroz
iskustva primene priča sa svojim sinom u različitim situacijama dala konkretne primere u kojima
je koristila priče koje su u tim sitacijama dale rezultate i umnogome olakšale učenje određenih
oblika ponašanja. Još jedan primer iz prakse dala je Spomenka Marković, učiteljica OŠ „Josif
Pančić“ iz Beograda sa kojom naša škola ima protokol o saradnji i pruža dodatnu podršku kroz
rad mobilnog tima.
Događaj je naišao na veliki broj pozitivnih reakcija prisutnih koji su svojim komentarima
potvrdili značaj i korist kvalitetne organizacije javnog događaja, dostupnosti materijala i širenja
rezultata. Nakon završenog događaja prosleđen je upitnik za evaluaciju istog kao i potvrda o
učešću.

TRIBINA U ORGANIZACIJI CENTRA ZA AUTIZAM ZAGREB

U sklopu međunarodnog Erasmus+ projekta „To je u redu!“održana je tribina u organizaciji Centra za autizam iz Zagreba, 23. aprila 2021.godine.
U uvodnom delu tribine pozdravnu reč i dobrodošlicu učesnicima uputila je ravnateljica Centra za autizam Žarka Klopotan. Potom je govorila pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba Iva Milardović Štimac, pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja Momir Karin. Tribini, koja je ove godine održana online, prisustvovalo je 262 učesnika.

Program tribine započeo je prezentacijom „To je u redu!“ projekta koji je učesnicima izložila Monika Jakobović, eduk. reh., koordinator projektnog tima iz Zagreba. Cilj ovog projekta je izgradnja i osnaživanje veština učitelja koji rade s učenicima s poremećajem iz spektra autizma uz korišćenje priča za učenje socijalnih vještina. Rezultat projekta je Metodološki priručnik i repozitorij s pričama kroz odabrane teme područja ponašanja, škole, zdravlja i dnevnih rutina. Nakon predstavljanja projekta, Sanja Šimek, eduk. reh. je detaljno govorila o Metodološkom priručniku koji nudi smernice za izradu i primenu priča za učenje socijalnih veština

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI U SARAJEVU

U organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora "STOL", Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je Međunarodna konferencija Multidisciplinarni pristupi u edukaciji u rehabilitaciji. Konferencija je održana u trajanju od 9.4. do 11.4.2021. godine. Projektni tim Oš " Anton Skala" predstavio je putem onlajn prezentacije rezultate projekta TO JE U REDU. Prisutnima su predstavljeni Metodološki priručnik kao i Praktikumi za učenje društvenih veština iz četiri oblasti. Ukazano je značaj i mogućnosti upotrebe priča, pojedinosti na koje treba obratiti pažnju prilikom izrade istih a dati su i primeri kako bi prisutni imali što jasniju sliku o svim navedenim detaljima. Takođe, predstavljene su nove saradnje koje smo ostvarili tokom realizacije projekta kao što je saradnja sa sajtom ARASAAC koji će naše priče objaviti na svom sajtu i za koji treba da otpočnemo prevođenje sadržaja na srpski jezik. Za sva pitanja, informacije i dostupne sadržaje prisutni su upućeni na sajt i fb stranicu projekta koji beleže stalan porast broja posetilaca.

Radioničarske aktivnosti

U proteklom periodu partnerske organizacije održale su radionice u okviru svojih ustanova za zaposlene. Realizacijom radionica dobili smo veliki broj priča za učenje društvenih veština. Najbolje primere postavljamo u linkovima koji slede.
PRIČE SA RADIONICA

Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika edukacijskih rehabilitatora

Međužupanijsko stručno vijeće ravnatelja posebnih odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj održano je 29. 03. 2021. preko ZOOM aplikacije. Ravnateljica Centra za autizam u Zagrebu Žarka Klopotan predstavila sudionicima projekt It is OK. Uputila je na strancu projekta i pozvala na upotrebu izrađenih materijala u svakodnevnoj praksi iz obrađenih područja: Zdravlje, Škola, Ponašanje i Dnevne rutine. Iskazan je interes za uporabu socijalnih priča u radu s učenicima s poremećajem iz spektra autizma u posebnim ustanovama.

Skupština zajednice škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Dani defektologa" - 2021

Konferencija – Autizam: percepcija i stvarnost, 22.11.2019 godine

Prvi transnacionalni sastanak u Zagrebu 9. i 10. decembra 2019

Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Dani defektologa 2020

Stručno naučna konferencija sa međunarodnim učešćem (onlajn) - Sarajevo

Seminar "Učim da učim" - Čačak i Jagodina (predstavljanje projekta)

Tribina "Stručna međudržavna razmena resursa" - Beograd

Predstavljanje projekta na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

Drugi (online) transnacionalni sastanak partnerskih organizacija

Ugledni čas i radionica - Predstavljanje priča za učenje društvenih veština, OŠ "Anton Skala"