Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom osnovan je 1977. godine u cilju zaštite i ostvarivanja prava osoba sa autizmom i njihovih porodica. Savez je neprofitna organizacija i svi aktivni članovi, roditelji i stručnjaci, su volonteri.

Upravni odbor i Skupštinu Saveza čine roditelji iz cele Srbije. Deo Saveza je i stručni tim koji ima savetodavnu ulogu. Od 2007. godine Savez Autizam Srbija je član organizacije Autizam Evrope, njene Skupštine i Saveta Administracije.

Telefon: +381 11 3392 683

Sunčica Petrović

Sunčica Petrović

Koordinator projekata i međunarodne saradnje u Savezu. Član Saveza od 1999, a od 2007. član Autizma Evrope. Vođa tima Saveza i koautor u međunarodnim projektima “IPA+ Inkluzija osoba sa autizmom u Evropi. Specijalizovani model obuke za stručnjake” finansiran od strane programa Ersamus+ i “DE-ENIGMA: unapređenje socijalne imaginacije kod dece sa autizmom” finansiran od strane programa H2020. Učestvovala u pisanju nacionalnih projekata: “Istine i predrasude o autizmu”, “Asistent u porodici”, “Vikend program”, “Savetodavni rad za roditelje”, “Pravna pomoć”, “Savetovalište”, “Medicinske sobe”, “Radno-kreativni centar”. Organizovala je i moderirala konferencije “Autizam 2006.”, “Jednake mogućnosti za sve”, “IPA+ Trening za inkluziju”. Učestvovala je u planiranju i organizaciji događaja i kampanja: promocija muzičkog CD-a “Vilinska pesma”, međunarodne kampanje povodom Svetskog dana autizma “Osvetljeno plavim”, obeležavanje Evropskog dana autizma.Sarađivala je sa relevantnim organizacijama i institucijama, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, Autizam Evrope, Autism Speaks, UNDP, UNICEF. U skladu sa lokalnim potrebama, implementirala je rešenja inspirisana razmenom dobrih praksi sa udruženjim iz regiona i Evrope. U skladu sa programskim ciljevima Saveza, zagovara izmene i dopune pravnog okvira u Srbiji.

Vesna Petrović

Vesna Petrović

Predsednik UO Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. U tadašnje Republičko udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom učlanila se nakon što je njen sin Veljko dobio dijagnozu autizma. Na mesto predsednika Upravnog Odbora dolazi 2002. Tokom aktivnog članstva u udruženju, pružala je podršku u osnivanju i radu lokalnim udruženjima kojih je danas 15. Učestvovala je u izradi zakona, saradnji sa resornim Ministarstvima i relevantnim državnim institucijama za rešavanje problema iz oblasti autizma. Inicirala otvaranje prvih dnevnih boravaka i ustanova trajnog smeštaja za osobe sa autizmom u Beogradu, a potom i celoj Srbiji. Svakodnevno komunicira i sarađuje sa roditeljima, ustanovama i srodnim organizacijama iz cele Srbije. Autor i koordinator brojnih radova i projekata iz oblasti problematike autističnog spektra u zemlji i inostranstvu. Predavač i učesnikbrojnih skupova o autizmu u Srbiji, namenjenih roditeljima i stručnjacima. Od 2009. član je Saveta administracije Autizma Evrope. Sertifikovana je od strane Handicap International kao trener za socijalne servise za jugoistočnu Evropu.

Dr Nenad Glumbić

Prof dr Nenad Glumbić

Radio je 2 godine u vrtiću sa decom sa autizmom, a od 1998. godine radi kao profesor na Univerzitetu u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2000. godine branio je prvu doktorsku disertaciju o autizmu u Srbiji. Drži nastavu o autizmu i intelektualnim poteškoćama na dodiplomskim i postdiplomskim studijama. Do sada je objavio oko 300 članaka, uključujući i udžbenik „Autizam u odraslom dobu“. Savetnik pri Verskom dobrovoljnom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve. Konsultant je UNICEF-a za oblast autizma. Predavač na brojnim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim konferencijama iz oblasti specijalnog obrazovanja. Njegova knjiga kratkih priča objavljena je 2017. godine.