Predstavljanje projekta na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu

U organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora „STOL“, Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je Međunarodna konferencija Multidisciplinarni pristupi u edukaciji u rehabilitaciji. Konferencija je održana u trajanju od 9.4. do 11.4.2021. godine. Projektni tim Oš “ Anton Skala“ predstavio je putem onlajn prezentacije rezultate projekta TO JE U REDU. Prisutnima su predstavljeni Metodološki priručnik kao i Praktikumi za učenje društvenih veština iz četiri oblasti. Ukazano je značaj i mogućnosti upotrebe priča, pojedinosti na koje treba obratiti pažnju prilikom izrade istih a dati su i primeri kako bi prisutni imali što jasniju sliku o svim navedenim detaljima. Takođe, predstavljene su nove saradnje koje smo ostvarili tokom realizacije projekta kao što je saradnja sa sajtom ARASAAC koji će naše priče objaviti na svom sajtu i za koji treba da otpočnemo prevođenje sadržaja na srpski jezik. Za sva pitanja, informacije i dostupne sadržaje prisutni su upućeni na sajt i fb stranicu projekta koji beleže stalan porast broja posetilaca.

      

    

Leave a Comment

Your email address will not be published.