Centar za autizam
OŠ „Anton Skala“
Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom
U saradnji sa Institutom za autizam iz Severne Makedonije praktikumi za učenje socijalnih veština prevedeni su i na makedonski jezik. Praktikumi na makedonskom jeziku mogu se naći delu sa praktikumima na ostala tri jezika.
Dragi roditelji, učitelji i nastavnici,
ako niste bili u mogućnosti da prisustvujete vebinaru na temu korišćenja socijalnih priča i učenja društvenih veština održanom 28. maja, možete pogledati snimak na našem YT kanalu!
Vebinar je organizovan kao završni događaj projekta „To je u redu“ u okviru kojeg smo sa našim partnerima kreirali 4 praktikuma za kreiranje socijalnih priča i učenje društvenih veština na teme:
– Zdravlje
– Škola
– Ponašanje
– Dnevne rutine

Prvi deo vebinara možete pogledati na linku https://www.youtube.com/watch?v=DkvEvUiCYmw

Drugi deo vebinara možete pogledati na linku https://www.youtube.com/watch?v=eiGZdfsCT4Y

Pozivamo Vas na javni događaj u organizaciji OŠ „Anton Skala“ na kojem će biti prikazani rezultati našeg projekta. Link za pristup događaju:

https://us02web.zoom.us/j/87975414600

Opšti cilj projekta je da doprinese izgradnji, jačanju i stvaranju veština nastavnika koji rade sa decom iz spektra autizma.

Specifični ciljevi su:

• Izrada Praktikuma sa pričama za učenje društvenih veština.
• Obuka nastavnika za korišćenje Praktikuma sa pričama za učenje društvenih veština i izradu individualnih priča za prevazilaženje nejasnih i stresnih situacija kod dece iz spektra autizma kroz metodološki priručnik.

TO JE U REDU

Za poboljšanje svih aspekata socijalne komunikacije i interakcije u radu sa osobama sa autizmom su se kao izuzetno efikasan alat pokazale socijalne priče.
Donation Now !

IT IS OK

Autizam je doživotno neurorazvojno stanje koje utiče na sve sfere ličnosti a ogleda se u problemima komunikacije, socijalne interakcije i doživljaja sveta oko sebe.
Donation Now !

Broj partnera

4

Broj zemalja

3

Praktikuma

5

Zajednička ideja

1